Nekretnine

Poslovni objekat, Mrkonjić Grad

  • Kategorija: Poslovni objekti
  • Karakteristike: Poslovni objekat, trenutna namjena starački dom, ul. Podrugla bb, Mrkonjić Grad. Objekat je spratnosti Pr+1+Pk. Površina objekta iznosi 521,00 m2
  • Lokacija: Mrkonjić Grad
  • Tip prodaje: Javna

Kontakt podaci: