Nekretnine

Stambeno-poslovni i poslovni objekat u Modriči

  • Kategorija: Poslovni objekti
  • Karakteristike: Stambeno-poslovni objekat spratnosti Pr+Pk ukupne neto površine 105,84 m2 i poslovni objekat spratnosti Pr ukupne neto površine 99,50 m2 u Ul. Riste Mikičića bb u Modriči
  • Lokacija: Modriča
  • Tip prodaje: Javna

Kontakt podaci: