Nekretnine

Motel, Novi Grad

  • Kategorija: Poslovni objekti
  • Karakteristike: Motel, ul. Branka Ćopića 70, Novi Grad – na magistralnom putu M-14, Novi Grad - Bihać. Objekat je spratnosti Pr+2+M. Površina objekta iznosi 835,04 m2
  • Lokacija: Novi Grad
  • Tip prodaje: Javna

Kontakt podaci: