Nekretnine

Porodična kuća sa poslovnim prostorom u prizemlju u Bileći

  • Kategorija: Stanovi i kuće
  • Karakteristike: Porodična kuća sa poslovnim prostorom u prizemlju spratnosti Pr+2, Sitničko naselje bb, Bileća. Površina P= 332,00 m2. Površina pripadajuće parcele iznosi 428 m2.
  • Lokacija: Bileća
  • Tip prodaje: Javna

Kontakt podaci: