Nekretnine

Porodična kuća

  • Kategorija: Nekretnine
  • Karakteristike: Porodična kuća nedaleko od Foče. Naselje Trnovače cca 8 km od Foče, sa desne strane puta Ustiprača - Gacko.
  • Lokacija: Foča
  • Tip prodaje: Javna

Kontakt podaci: