Nekretnine

Poslovna zgrada u privredi sa zemljištem

  • Kategorija: Poslovni objekti
  • Karakteristike: Poslovna zgrada u privredi, Ul. Komitska bb – magistralni put M-18 Bijeljina – granični prelaz Sremska Rača, Bijeljina, površina parcele 1.068 m2. Objekat se sastoji iz dvije funkcionalno i tehnološki nezavisne lamele. Prva lamela se sastoji od izložbenog salona i upravnog dijela u prizemlju. Na spratu se nalaze kancelarijske prostorije i sanitarni čvorovi. Spratnost ovog dijela je P+1( M ) Drugi dio objekta se sastoji od servisnog dijela sa prostorijom za kotlovnicu i pratećim sadržajima u prizemlju. Na spratu je magacinski prostor sa pratećim sadržajima. Potkrovlje je predviđeno za administrativne potrebe, ali nije nikada završeno. Korisne površine: Prizemlje Poslovni prostor u privredi…………… 145,00 m2 Poslovni prostor u vanprivredi………. 150,00 m2 Sprat/mansarda Poslovni prostor u vanprivredi……….. 139,00 m2 Poslovni prostor u vanprivredi……….. 140,00 m2 Potkrovlje Poslovni prostor u vanprivredi……….. 185,00 m2 Prostor u potkrovlju nije završen
  • Lokacija: Komitska bb, Bijeljina
  • Tip prodaje: Javna

Kontakt podaci: