Nekretnine

Poslovni kompleks

  • Kategorija: Ostalo
  • Karakteristike: Nekretninu čini zemljište ukupne površine 15.570,00m2 na kojem se nalaze izgrađeni objekti: poslovne zgrade u privredi (prizemne garaže i kancelarije u nizu, očuvane, sa priključkom na infrastrukturu), betonara (bez opreme), poslovno‐skladišni objekat (prizemna hala), portirnica, ukupne površine 1.852,00m2, sa lijeve strane magistralnog puta M19.3 Sarajevo‐Rogatica u ulici Podromanija br. 51.
  • Lokacija: Sokolac
  • Tip prodaje: Javna

Kontakt podaci: