Nekretnine

Poslovni objekat u Banja Luci - Objekat ˝B MEDICINSKA ELEKTRONIKA˝ prizemlje i 1.sprat

  • Kategorija: Poslovni objekti
  • Karakteristike: Predmet prodaje je neetažirani suvlasnički dio nekretnine, u okviru prizemne etaže i etaže 1.sprata poslovnog objekta ˝B˝ Medicinska Elektronika, na adresi Vuka Karadžića br.6. Suvlasnički dio koji je predmet prodaje iznosi 2/5 dijela poslovnog objekta ˝B˝ Medicinska Elektronika, izgrađenog u širem centru grada u I gradskoj građevinskoj zoni. Ukupna neto korisna površina kojeg koristi Prodavac iznosi: - Površina prizemlja - cca 910 m2 - Površina sprata - cca 220 m2 (bez građevinske dozvole) U posjed predmetne nekretnine je moguće ući od 01.07.2023.godine. Radi detaljnih informacija u pogledu pravnog statusa nekretnine, molimo da kontaktirate Prodavca.
  • Lokacija: Banja Luka
  • Tip prodaje: Javna

Kontakt podaci: