Nekretnine

Poslovni objekat

  • Kategorija: Ostalo
  • Karakteristike: Poslovni objekti bruto površine 436 m2 i pripadajuće zemljište površine 2394 m2.
  • Lokacija: Crna Dolina/Prijedor
  • Tip prodaje: Javna

Kontakt podaci: