Nekretnine

Poslovno proizvodni kompleks - pilana u Hreši

  • Kategorija: Poslovni objekti
  • Karakteristike: Upravna zgrada neto površine 310,00 m2 i poslovno-proizvodni objekti bruto površine 878,00 m2 sa pripadajućim zemljištem cca 60.000 m2, Hreša bb.
  • Lokacija: Hreša/Istočni Stari Grad
  • Tip prodaje: Javna

Kontakt podaci: