Nekretnine

Poslovno proizvodni kompleks – pilana u Zaklopači

  • Kategorija: Poslovni objekti
  • Karakteristike: Upravna zgrada spratnosti Pr+1, površine 164,98 m2 + poluzatvorena nadstrešnica spratnosti Pr, površine 120,00 m2 + poluzatvorena nadstrešnica - nedovršena spratnosti Pr, površine 136,50 m2
  • Lokacija: Zaklopača/Milići
  • Tip prodaje: Javna

Kontakt podaci: