Nekretnine

Proizvodna hala u izgradnji

  • Kategorija: Ostalo
  • Karakteristike: Poslovni objekat - proizvodna prizemna hala u izgradnji neto površine 450 m2 se nalazi u Verićima neposredno uz magistralni put Banja Luka - Prijedor. Pravougaone osnove sa dimenzijama 54,15 m1 x 9,25 m1 sa visinom u sljemenu 5,80 m1. Pripadajuća parcela površine 5000 m2.
  • Lokacija: Banja Luka
  • Tip prodaje: Javna

Kontakt podaci: