Nekretnine

Stambeni objekat sa poslovnim prostorom u Vlasenici

  • Kategorija: Stanovi i kuće
  • Karakteristike: Stambeni objekat spratnosti Su+Pr+1 sa poslovnim prostorom u prizemlju površine 165,78 m2 u Ul. Jovana Bijelića 13. Površina pripadajuće parcele iznosi 782 m2.
  • Lokacija: Vlasenica
  • Tip prodaje: Javna

Kontakt podaci: