Nekretnine

Stambeni objekat sa pripadajućim poslovnim objektima

  • Kategorija: Ostalo
  • Karakteristike: Stambeni objekat spratnosti Su+Pr+1+Pk površine 353 m2, benzinska stanica površine 40 m2 i pripadajuća nadstrešnica površine 119 m2, privredni objekat (pilana) površine 396 m2 i privredni objekat (skladište) spratnosti Pr+1 površine 198 m2. Površina zemljišta iznosi 5650 m2.
  • Lokacija: Obudovac
  • Tip prodaje: Javna

Kontakt podaci: