Nekretnine

Stambeno-poslovni i stambeni objekat u Previji

  • Kategorija: Stanovi i kuće
  • Karakteristike: Stambeno-poslovni objekat spratnosti Pr+Pk površine 140 m2 i stambeni objekat spratnosti Pr+Pk površine 190 m2 u Previji. Površina zemljišta iznosi 2110 m2.
  • Lokacija: Previja/Ribnik
  • Tip prodaje: Javna

Kontakt podaci: