Nekretnine

Upravna zgrada, Novi Grad

  • Kategorija: Poslovni objekti
  • Karakteristike: Upravna zgrada, Kej vojvode Stepe 26, Novi Grad. Neto površina iznosi 1.954,00 m2, objekat je spratnosti Pr+2 i Pr+3. Površina pripadajućeg zemljišta iznosi 4.268,00 m2
  • Lokacija: Kej vojvode Stepe 26
  • Tip prodaje: Javna

Kontakt podaci: