Nekretnine

Zemljište, Kozaruša

  • Kategorija: Zemljište
  • Karakteristike: Zemljište, Jaruge bb, Kozaruša/Kozarac. Površina 196.000,00 m2.
  • Lokacija: Jaruge/Kozarac
  • Tip prodaje: Javna

Kontakt podaci: