Nekretnine

Zemljište u Brčkom

  • Kategorija: Zemljište
  • Karakteristike: Zemljište površine 1926 m2 u Brčkom, nalazi se sa desne strane lokalnog puta koji povezuje naselja Rijeke i Brod,
  • Lokacija: Brčko
  • Tip prodaje: Javna

Kontakt podaci: