Nekretnine

Zemljište u Glamočanima

  • Kategorija: Zemljište
  • Karakteristike: Zemljište smješteno na dvije katastarske parcele (1000 m2 + 550 m2) ukupne površine 1550 m2.
  • Lokacija: Glamočani
  • Tip prodaje: Javna

Kontakt podaci: