Nekretnine

Porodična kuća sa poslovnim prostorom u Milićima

  • Kategorija: Stanovi i kuće
  • Karakteristike: Porodična kuća sa poslovnim prostorom u prizemlju spratnosti Pr+1+Pk , mjesto Derventa, opština Milići. Površina P= 231, 93 m2 (PP P= 105,30 m2; I P= 72,36 m2; Pk P= 54,27 m2). Površina pripadajuće parcele iznosi 501 m2.
  • Lokacija: Derventa/Milići
  • Tip prodaje: Javna

Kontakt podaci: