Uslovi prodaje

Javna prodaja

Prodaja nekretnina najboljem ponuđaču. Prodaja je čin kompletiranja komercijalne/poslovne aktivnosti. “Posao je sklopljen” ako se kupac složio s kupovinom ponuđene nekretnine sklapanjem ugovornog odnosa i vršeći uplatu prodavaču.