O nama

O Addiko Bank a.d.

Addiko Bank a.d. na tržištu Republike Srpske posluje od 2002. godine.

Čvrsto zasnovana na poštovanju klijenata, njihovih potreba i posebnosti Addiko banka nudi građanima i pravnim licima različite načine kreditiranja, bogatu paletu štednih proizvoda, unutrašnji i međunarodni platni promet, stručne savjetodavne usluge i podršku projektima, platne kartice, e-bankarstvo, bankoosiguranje, kao i posebne uslove za klijente koji posluju u regiji Alpe-Jadran. Mreža Addiko banke obuhvata 35 poslovnica, a sjedište banke je u Banjoj Luci.

O Addiko Bank AG

Addiko Bank AG je međunarodna bankarska i finansijska grupacija koja se sastoji od mreže banaka u pet zemalja: Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Srbiji, Sloveniji i Crnoj Gori, a središte holdinga nalazi se u Beču u Austriji. Addiko Bank posluje kroz više od 250 poslovnica te pruža finansijske usluge za više od 1,1 miliona klijenata. Advent International i Evropska banka za obnovu i razvoj službeno su 17. jula 2015. godine postali novim vlasnicima bivše Hypo Group Alpe Adria AG koja se sastojala od spomenute mreže banaka u Jugoistočnoj Europi.