Nekretnine

Porodična kuća sa poslovnim prostorom u prizemlju i dodatnim poslovnim prostorom u Novoj Kasaba/Milići

  • Kategorija: Stanovi i kuće
  • Karakteristike: Porodična kuća sa poslovnim prostorom u prizemlju i dodatnim poslovnim prostorom, Ul. Nova Kasaba bb, Nova Kasaba/Milići. Objekat je spratnosti Pr+Pk, površina porodične kuće sa poslovnim prostorom iznosi (71,53 + 71,53 =143,56 m2) + površina poslovnog prostora iznosi 44,10 m2. Površina pripadajuće parcele 289 m2.
  • Lokacija: Nova Kasaba/Milići
  • Tip prodaje: Javna

Kontakt podaci: