Nekretnine

Porodična kuća sa poslovnim prostorom u prizemlju i dodatnim poslovnim prostorom u Novoj Kasaba/Milići

  • Kategorija: Stanovi i kuće
  • Karakteristike: Porodična kuća sa poslovnim prostorom u prizemlju i dodatnim poslovnim prostorom, ul. Nova Kasaba bb, Nova Kasaba/Milići. Objekat je spratnosti Pr+Pk, Pr Površina porodična kuća sa poslovnim prostorom u prizemlju iznosi 128,88 m2 + površina poslovnog prostora iznosi 58,22 m2.
  • Lokacija: Nova Kasaba/Milići
  • Tip prodaje: Javna

Kontakt podaci: