Nekretnine

Stambeni objekat sa poslovnim prostorom u Ribniku

  • Kategorija: Ostalo
  • Karakteristike: Stambeni objekat sa poslovnim prostorom spratnosti Pr+Pk ukupne bruto površine 434 m2 sa pripadajućim zemljištem površine 1217 m2.
  • Lokacija: Rastoka/Ribnik
  • Tip prodaje: Javna

Kontakt podaci: