Nekretnine

Stambeni objekat sa pratećim objektima u Gradišci

  • Kategorija: Stanovi i kuće
  • Karakteristike: Stambeni objekat bruto površine 198 m2, stambeni objekat (stara kuća) bruto površine 54 m2, pomoćni objekat (staja) bruto površine 45 m2, pomoćni objekat (metalna ostava) bruto površine 15 m2, pomoćni objekat bruto površine 4 m2 i pripadajuće zemljište u Ul. Jevanđeoska 21. Pripadajuća parcela iznosi 797 m2.
  • Lokacija: Gradiška
  • Tip prodaje: Javna

Kontakt podaci: