Nekretnine

Stambeni objekat sa pratećim sadržajima u Mokrom

  • Kategorija: Ostalo
  • Karakteristike: Nekretnine u Mokrom, Ul. Sarajevsko-romanijskog korpusa 32. Stambeni objekat spratnosti Pr+1 površine 280 m2, prizemni stambeni objekat površine 104 m2, prizemni stariji zapušten objekat površine 200 m2 i prateći pomoćni sadržaji sa pripadajućim zemljištem površine 9.731 m2
  • Lokacija: Mokro
  • Tip prodaje: Javna

Kontakt podaci: