Nekretnine

Zemljiste u Rogatici

  • Kategorija: Zemljište
  • Karakteristike: Zemljiste u selu Trnovo 12 km jugoistočno od Rogatice i to KO Šljedovići u površini od 23585 m2 i zemljište KO Dub u površini 7485 m2.
  • Lokacija: Rogatica
  • Tip prodaje: Javna

Kontakt podaci: