Nekretnine

Zemljište u Romanovcima

  • Kategorija: Hypoprodaja
  • Karakteristike: Zemljište (tri parcele) ukupne površine 827 m2 (udio u vlasništvu 3/4 tj. 620 m2) u Romanovcima.
  • Lokacija: Romanovci/Gradiška
  • Tip prodaje: Javna

Kontakt podaci: